aboutus
Dây chuyền sản xuất

Môi trường nhà máy

Thực vật

Xưởng

Kho

Hình ảnh bao bì

OEM/ODM

Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xử lý đại lý

Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi có một bộ phận nghiên cứu và phát triển, có thể tùy chỉnh các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết liên lạc